Nieuws

06.05
2020

FAQ openstellen gastouderopvang

Hier vindt u de FAQ met betrekking tot de openstelling van de gastouderopvang per 11 mei.

Lees meer

17.04
2020

Notitie voor gastouderbureaus en gastouders

Hier vindt u de notitie voor gastouderbureaus en gastouders over compensatie ouderbijdrage.

Lees meer

17.04
2020

Kamerbrief vergoeding eigen bijdrage

De Rijksoverheid heeft vandaag een kamerbrief gestuurd over de vergoeding van de eigen bijdrage van de kinderopvang. Lees hier het artikel. Lees ...

Lees meer

01.04
2020

Verlening maatregelen omtrent corona

De Rijksoverheid heeft op dinsdag 31 maart aangegeven dat de huidige maatregelen verlengd gaan worden t/m 28 april. Lees hier meer informatie.

Lees meer

25.03
2020

Aangepaste Q&A

Hier vindt u de nieuwe ontwikkelingen in een Q&A. Wij zellen deze updaten wanneer er meer bekend is.

Lees meer

24.03
2020

Uitwerking compensatie eigen bijdragen ouders

Speciale aandacht voor gastouderopvang in de uitwerking van de compensatie eigen bijdragen voor ouders.  Wij realiseren ons dat de gastouderopvang anders in elkaar zit (1. relatie ouder – gastouder en 2. relatie ouder – gastouderbureau en 3. relatie gastouder ...

Lees meer

21.03
2020

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat alle ouders ongeacht of ze opvang hebben gehad in de periode van 16 maart t/m 6 april hun eigen bijdrage terug krijgen. Lees hier ...

Lees meer

19.03
2020

Brief staatssecretaris van Arkel

Staatssecretaris van Arkel heeft een brief geschreven aan iedereen die betrokken is bij de kinderopvang. Lees hier de brief.

Lees meer

17.03
2020

Update maatregelen corona

Op de site van de Rijksoverheid en veranderingenindekinderopvang.nl ...

Lees meer

16.03
2020

Update belastingdienst kinderopvang

De belastingdienst heeft een Q & A op de site geplaatst met vragen en antwoorden voor ouders en kinderopvang.

Hier de link naar de site.

Lees meer

15.03
2020

Update coronavirus en kinderopvang

Vandaag  is middels een persbericht bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvang per 16 maart zullen moeten sluiten t/m  tenminste 6 april! Dit betekent dat dit ook geldt voor alle locaties waar opvang wordt verzorgd door gastouders.  Er is een ...

Lees meer

17.02
2020

Informatiebijeenkomsten belastingdienst

De belastingdienst gaat informatie bijeenkomsten houden over het aanleveren van gegevens voor de kinderopvang. Hier vindt u de brief van de belastingdienst.

Lees meer

20.11
2019

Aanleveren gegevens belastingdienst

De belastingdienst heeft in de afgelopen weken een brief gestuurd naar alle houders van gastouderbureaus over het wijzigen van de aanlevering van de gegevens aan de belastingdienst. U kunt de brief hier vinden.

Lees meer

01.11
2019

Kamerbrief verbetertraject kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris van Ark heeft een brief gestuurd naar de 2e Kamer over de voortgang van het verbetertraject kinderopvangtoeslag. De brief vindt u hier.

Lees meer

01.11
2019

Besluit hoogte kinderopvangtoeslag 2020

De overheid heeft het maximale uurbedrag voor de kinderopvangtoeslag van 2020 bepaald. Hier vindt u het besluit.

Lees meer

03.07
2018

Nieuwe meldcode kindermishandeling

De nieuwe meldcode kindermishandeling met afwegingskader gepresenteerd. Deze is geldig vanaf 1 juli 2018 en wordt verplicht gesteld per 1 januari 2019: hetgeen betekend dat er een half jaar de tijd is voor invoering. Voor meer informatie zie de ...

Lees meer

27.06
2018

Cijfers kinderopvang 1e kwartaal 2018

Hier vindt u een link naar de cijfers van de kinderopvang in het 1e kwartaal van 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/06/25/cijfers-kinderopvang-eerste-kwartaal-2018

Lees meer

21.06
2018

Modelrapporten GOB en GO

...

Lees meer

11.06
2018

Maximale uurnorm kinderopvangtoeslag 2019 voor gastouderopvang naar 6,15 en de inkomens tabel wordt aangepast!

...

Lees meer

11.06
2018

Last call personenregister

Op 6 juni heeft DUO zogenoemde last call brieven verstuurd naar alle gastouderbureaus over het personenregister. Hier vindt u de brief.

Lees meer

01.06
2018

Administratieplicht ivm PRK

In verband met de invoering van het personenregister zijn houders van kindercentra en gastouderbureaus per 1 juli 2018 verplicht om in hun administratie naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) te bewaren van alle personen die zij moeten koppelen aan hun organisatie (VOG-plichtigen). ...

Lees meer

26.02
2018

Uitleg van structureel aanwezig met betrekking tot het personenregister

Hier vindt u de uitleg wat "structureel aanwezig" inhoudt met betrekking tot het personenregister.

Lees meer

26.02
2018

FAQ met betrekking tot het personenregister

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het personenregister.

Lees meer

24.01
2018

Persbericht Landelijk Onderzoek Kwaliteit Kinderopvang (LKK)

De Brancheorganisatie Kinderopvang, het Platform Gastouderopvang en de VGOB hebben een gezamenlijk persbericht uitgebracht naar aanleiding van de publicatie van het Landelijk onderzoek Kwaliteit Kinderopvang (LKK) Het bericht kunt u ...

Lees meer

19.12
2017

Gastouderopvang aan huis en de wet Minimumloon

Gastouderopvang aan huis en de wet Minimumloon De wijziging op de Wet Minimumloon gaat op 1 januari 2018 in. Eerder hebben wij bericht over de gevolgen hiervan voor de gastouders die in het huis van een vraagouder ook kinderen van andere vraagouders opvangen. Vanaf 1 januari ...

Lees meer

18.12
2017

Sectorrapport Kinderopvang

Vanaf vandaag is het Sectorrapoort Kinderopvang online te bekijken. Het is een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiele ontwikkeling in de kinderopvangsector weergeeft. Lees hier ...

Lees meer

03.12
2017

Personenregister 2018

Per 1 maart 2018 zal het personenregister kinderopvang van start gaan. Via DUO heeft elk gastouderbureau de benodigde informatie ontvangen. Zij zullen op dinsdag 12 december ook een webinar verzorgen, waarvoor u zich op kunt geven via duo.nl/registerkinderopvang. Hieronder vindt u ...

Lees meer

24.10
2017

Directe Financiering Kinderopvang

Hier leest u meer over de huidige status van de Directe Financiering Kinderopvang.

Lees meer

12.10
2017

Personenregister 2018

In de loop van het eerste kwartaal 2018 gaat het nieuwe personenregister kinderopvang van start. Alle houders van kinderopvangorganisatie ontvangen deze week de eerste mailing. Lees hier ...

Lees meer

11.09
2017

Doorgeschoten overheidsbeleid kost banen gastouders

De VGOB heeft samen met andere branche partijen een persbericht geschreven naar aanleiding van de plannen van minister Asscher. Lees hier het volledig persbericht

Lees meer

03.07
2017

Persbericht zelfstandig ondernemerschap gastouders

Hier vindt u het persbericht dat namens de verschillende branchepartijen vandaag verschenen is.

Lees meer

22.05
2017

Kwaliteitsmonitor

Eindelijk is het zover: De kwaliteit van de gastouderopvang zal landelijk gemeten gaan worden. Lees hier de oproep van de branchepartijen.

Lees meer

24.04
2017

Vooruitgang in dossier zelfstandigheid gastouder

Hier vindt u een update over het dossier zelfstandigheid gastouder.

Lees meer

10.03
2017

Persbericht: Individuele beoordeling ondernemerschap gastouder

Hier vindt u het gezamenlijke persbericht van de VGOB, Brancheorganisatie Kinderopvang en het Platform Gastouderopvang over het overleg met de belastingdienst in zake de zelfstandigheid ...

Lees meer

13.02
2017

Reactie VGOB incident Heerhugowaard

Hier kunt u de reactie van de VGOB lezen op het incident in Heerhugowaard.

Lees meer

16.12
2016

Uitzondering voor gastouders in nieuwe wet minimumloon

Lees hier het gezamenlijk persbericht van de VGOB, Branchevereniging Kinderopvang en Platform Gastouderopvang inzake de nieuwe wet minimumloon.

Lees meer

09.12
2016

Convenant Directe Financiering

De afgelopen maanden is er door de Branchepartijen intensief overleg gevoerd met het ministerie van SZW en DUO over de Directe Financiering. Dit alles heeft geresulteerd in een convenant, wat vorige week getekend is. Lees ...

Lees meer

15.09
2016

Eindrapport herorientatie Directe financiering kinderopvang

Op 6 september is het eindrapport Herorienatie Directe fianciering kinderopvang verschenen. Het rapport kunt u hier vinden.

Lees meer

15.09
2016

Uitkomst herorientatie Directe financiering kinderopvang

Op 14 september is er een brief van de Tweede Kamer gepubliceerd over de uitkomst herorientatie Directe financiering kinderopvang. De brief kunt u hier ...

Lees meer

27.05
2016

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2017

U vindt hier het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2017.

Lees meer

27.05
2016

Toeslag kinderopvang omhoog

Vanaf 2017 komt jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders voor ouders wordt met in totaal 136 miljoen euro verhoogd. Zo krijgen voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van de kinderopvang vergoed. Daarnaast gaat de maximum uurprijs ...

Lees meer

21.03
2016

Ontwikkeling kwaliteitsmonitor gastouderopvang

Het Kinderopvangfonds gaat het mogelijk maken om ook voor de gastouderopvang een kwaliteitsmonitor te ontwikkelen. Vandaag is de eerste stap gezet om te komen tot een monitor voor de gastouderopvang,  bij het Kohnstamm Instituut in Amsterdam.   De monitor is een instrument waarmee ...

Lees meer

18.02
2016

Personenregister uitgesteld

Per 1 mei a.s. zou het personenregister ingevoerd worden. Een register dat het mogelijk maakt om naast de medewerkers in de kinderopvang ook staiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten continue te screenen.  Door computerproblemen is de datum 1 mei a.s. niet haalbaar. De minister informeert ...

Lees meer

11.02
2016

Internetconsultatie Wijziging financieringsstelsel kinderopvang

Het voorstel tot wetswijziging staat online. Iedereen kan op het voorstel reageren. 

https://www.internetconsultatie.nl/wijzging_financieringsstelsel_kinderopvang

Lees meer

27.01
2016

Gastouderopvang toe aan verdere professionalisering

Familiaire opvang uitsluiten voor de kinderopvangtoeslag levert 75 miljoen op. De VGOB omarmt het gedachtegoed van minister Asscher om familie niet te subsidiëren als oppas. De gelden die hiermee vrijkomen kunnen ingezet worden voor verdere professionalisering van de gastouderopvang. Want ...

Lees meer

19.11
2015

Geschillen Commissie Kinderopvang

Per 1 januari 2016 dient iedere kinderopvanginstelling waaronder ook gastouderbureaus zich aan te sluiten bij de Geschillen Commissie Kinderopvang. De aansluitingen bij centrale klachtencommissies gaan vervallen. Gastouderbureaus hebben deze week een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden bij ...

Lees meer

08.09
2015

Kinderopvang in 2016 goedkoper

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer. Zo ...

Lees meer

07.07
2015

Kwaliteit kinderopvang verder verhoogd en extra aandacht voor baby’s

anaf 2017 worden de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen verder verhoogd. Deze organisaties moeten zich meer richten op de ontwikkeling van kinderen en worden daar ook meer op beoordeeld. ...

Lees meer

30.06
2015

Betaling Belastingdienst alleen nog op rekening met uw naam

De Staatssecretaris van Financiën heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de uitvoering van de maatregel één bankrekeningnummer toelicht. Hierin staat dat vanaf 1 juli 2015, bedragen die u ontvangt als toeslag, teruggaaf inkomstenbelasting of teruggaaf ...

Lees meer

24.06
2015

Gebruik en aanbod aan kinderopvang afgenomen

Uit cijfers over het 1e kwartaal blijkt dat het gebruik van kinderopvang gedaald is en ook het aantal kinderopvanglocaties daalt.  De gastouderopvang laat qua aantal kinderen een lichte stijging zien, hoewel het gemiddelde aantal uren dat een kind opgevangen wordt daalt. Het aantal gastouders ...

Lees meer

12.06
2015

Kinderopvangtoeslag in 2016 waarschijnlijk hoger

De maximum uurprijzen worden voor 2016 met 0,7 procent verhoogd. Tevens worden de inkomensklassen in de toeslagtabel geïndexeerd. Verder worden de toetsingsinkomens op grond waarvan de ouder aanspraak heeft op 18 procent dan wel minder dan 33,3 procent van de kosten van kinderopvang van het eerste ...

Lees meer

05.06
2015

Ander financieringssysteem per 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt de kinderopvanginstelling direct betaald door de overheid. DUO gaat zowel de ouderbijdrage als de overheidsbijdrage kinderopvang uitbetalen aan kinderopvanginstellingen. Lees ...

Lees meer

28.04
2015

Het aantal ouders dat gebruik maakt van kinderopvangtoeslag blijft ongeveer constant

Wel maakten ouders met een inkomen tot 1,5 keer modaal in 2014 15 procent minder gebruik van kinderopvangtoeslag. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Waarschijnlijk heeft de crisis er voor gezorgd dat ouders met ...

Lees meer

26.04
2015

Een Veilig Thuis

De 5 belangrijkste dingen die je moet weten over Veilig ThuisJe weet vast dat het AMK en het SHG per 1 januari 2015 zijn samengevoegd tot Veilig Thuis. Veilig Thuis is nu het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. ...

Lees meer

23.04
2015

Brief Asscher over fraude in de gastouderopvang

Onlangs is de gastouderopvang weer opgeschrikt door nieuws over grootschalige fraude door gastouderbureaus. In de brief van Minister Asscher kunt u lezen welke maatregelen genomen zijn om fraude terug te dringen en welke maatregelen er nog genomen worden. ...

Lees meer

18.04
2015

Leges omlaag in gemeente Raalte

Leges met 200 euro omlaag in de Gemeente Raaltte‬, maar een bedrag van 674,50 aan leges voor een gastouder ...

Lees meer

03.04
2015

Calibris wordt SBB

De minister van OCW heeft besloten om de wettelijke taken van alle 17 kenniscentra centraal onder te brengen bij SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) Daarom draagt Calibris per 1 augustus een aantal verantwoordelijkheden over aan SBB, te weten: kwalificeren, ...

Lees meer

18.11
2014

VGOB uit haar zorgen over nieuwe financieringssystematiek

Vandaag hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid L. Asscher en de staatssecretaris van Financiën E. Wiebes een brief naar de Tweede Kamer gestuurd ...

Lees meer

14.11
2014

De VOG roept veel vragen op

Wanneer moet je een VOG aanvragen, welke VOG moet je aanvragen, wie moet de VOG aanvragen? Heb ik ook een VOG nodig als ik stage loop en moet ik een nieuwe aanvragen als ik van werkgever verander? Zulke vragen kwamen bij het ministerie van SZW binnen en reden om een nieuwe factsheet te maken. Deze ...

Lees meer

17.10
2014

Regeling Dienstverlening aan huis voor gastouders voorlopig gehandhaafd

Particulieren kunnen op grond van de Regeling Dienstverlening aan huis iemand voor maximaal 3 dagen per week inhuren voor werkzaamheden ten behoeve van hun huishouden. De particulier is dan wel werkgever, maar hoeft geen loonadministratie te ...

Lees meer

12.10
2014

Versterking positie ouders in de kinderopvang

Het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat gaat over de versterking van de positie ouders in kinderopvang en peuterspeelzalen. Het is de bedoeling dat deze wijziging per 1 juli ...

Lees meer

07.10
2014

Laat de belasting van toeslagen bij de belasting

In de kranten zijn berichten verschenen over terugvordering van de teveel uitbetaalde kinderopvangtoeslag door de fiscus op ouders. “Terugvorderingen van tienduizenden euro’s zijn dagelijkse kost, maar de claims kunnen oplopen tot boven de ton”.  ...

Lees meer

27.02
2014

Mogelijk einde aan opa en oma opvang

Minister Asscher wil nog niet zo ver gaan om kinderopvangtoeslag voor familiaire gastouderopvang direct te schrappen, maar ziet wel dat deze vorm van gastouderopvang tot onbedoelde effecten kan leiden omdat het zeer misbruikgevoelig is. Hij wil daarom bij de evaluatie van de wet Kinderopvang kijken ...

Lees meer

29.11
2013

Persbericht VGOB continue screening

Naar aanleiding van de brief van minister Asscher heeft de VGOB een persbericht geschreven. U kunt dat hier lezen.

Lees meer

29.11
2013

Brief Asscher: continue screening kinderopvang

...

Lees meer

04.10
2013

GOB Opvang Nederland uit LRKP per 7 oktober

Vanwege de enorme hoeveelheid klachten zal GOB Opvang Nederland per 7 oktober 2013 uit het LRKP worden verwijdert. Aangesloten gastouders en vraagouders hebben 4 maanden de tijd om zich aan te sluiten bij een ander gastouderbureau. ADVIES VGOB: check ALTIJD het laatste GGD inspectie ...

Lees meer

09.07
2013

Vakantie periode

Wegens vakanties van het bestuur, zal de VGOB tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Wij zullen proberen op uw mail en telefoontjes zo spoedig mogelijk te reageren. Alvast bedankt voor uw begrip.

Lees meer

21.06
2013

Kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht

Vanuit het Ministerie hebben wij een mail ontvangen ter herinnering aan de mogelijkheid om alsnog kinderopvangtoeslag over 2012 en 2013 met terugwerkende kracht aan te vragen. Kinderopvangtoeslag over 2012 moeten ze aanvragen voor 1 september 2013. Veel ouders hebben daarover een brief van de Belastingdienst ...

Lees meer

17.05
2013

Inbreng VGOB: de Toekomst van Kinderopvang

Op 3 juni vindt er een rondetafel gesprek plaats over de toekomst van de Kinderopvang. De VGOB heeft het ministerie en alle kamerleden van de commissie kinderopvang haar visie op de toekomst toegestuurd. Het volledige document is ...

Lees meer

16.05
2013

Actiedag tegen leges, Donderdag 16 mei

Op initiatief van een VGOB lid wordt donderdag 16 mei 2013 de actiedag tegen de leges. Het heeft zin om onze stem te laten horen! De hoogte van leges voor de gastouderopvang is dermate hoog, dat er steeds minder gastouders kunnen starten. De petitie kan een extra stimulans zijn voor ...

Lees meer

10.04
2013

Onderzoek naar meer gastouders op 1 adres

Minister Lodewijk Asscher wil onderzoek doen naar de mogelijkheid meerdere gastouders op 1 adres toe te staan. Momenteel mag maar 1 gastouder per adres ingeschreven staan, maar gastouders ondervinden hinder door deze regel als ze zich bijvoorbeeld bij kort- of langdurige afwezigheid willen laten vervangen ...

Lees meer

10.04
2013

Minister wil leges niet verder inperken

Alleen Blaricum, Eemnes en Laren krijgen een tik op de vingers van minister Lodewijk Asscher. Zij heffen wat de minister betreft buitensporig hoge leges aan kinderopvangorganisaties en gastouders. De andere gemeenten mogen dezelfde leges blijven doorberekenen voor aanmelding in het Landelijk Register ...

Lees meer

29.03
2013

Kinderopvangtoeslag 2012 en 2013 met terugwerkende kracht aanvragen

Goed nieuws: de kinderopvangtoeslag voor zowel 2012 als 2013 kan toch nog met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Vanaf 2014 is dit niet meer mogelijk en moeten aanvragen binnen 3 maanden na aanvang van de opvang worden aangevraagd, anders vervalt het recht op toeslag. het gehele ...

Lees meer

26.03
2013

Kinderopvangmonitor 2013: bureau Buitenhek

Bureau Buitenhek heeft de kinderopvangmonitor 2013 gepubliceerd. Het gehele document is hier te lezen.

Lees meer

05.03
2013

Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen redelijk stabiel in 2012

De arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen is in 2012 redelijk stabiel gebleven. Bij moeders met jonge kinderen (0-12 jaar) is sprake van een lichte stijging van 71.1% naar 71.5%. Binnen deze groep is de arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders in 2012 gedaald, van 64,6% naar 63%. De ...

Lees meer

26.02
2013

Regels VOG in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en een aantal regels rondom de VOG gaat veranderen. In deze ...

Lees meer

26.02
2013

Nieuwe Aanvraagformulieren VOG

Aanvraagformulier VOG NP voor medewerkers in kinderopvang: Aanvraagformulier voor alle (administratief) medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen, alle gastouders (inclusief de huisgenoten): ‘mw (in)direct zorg ...

Lees meer

18.02
2013

Toestemmingsformulier continue screening Kinderopvang voor (huisgenoten van) gastouders

Formulier waarmee gastouders toestemming vastleggen om, in het geval van een signaal uit de continue screening over de (huisgenoot van) de gastouder, de ouders van de opgevangen kinderen worden ingelicht over dit signaal. Het formulier is ...

Lees meer

18.02
2013

Handleiding continue screening kinderopvang

Het Ministerie heeft een handleiding uitgebracht ter invoering van de continue screening Kinderopvang

de handleiding is hier te downloaden

Lees meer

14.02
2013

Kamerbrief over kwaliteit, toezicht, handhaving kinderopvang

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsagenda voor de kinderopvang. De kwaliteitsagenda bevat concrete stappen die de komende jaren worden gezet ter verbetering van de pedagogische kwaliteit van de sector. Tevens informeert minister Asscher de ...

Lees meer

07.02
2013

Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Minister Asscher vergroot transparantie in de kinderopvangsector       Organisaties in de kinderopvang worden vanaf 1 januari 2014 verplicht om ouders ...

Lees meer

07.02
2013

Wijzigingswet Kinderopvang 2013 (Wko)

Met het wetsvoorstel wordt voorgesteld de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wko) te wijzigen. De achtergrond van de wijzigingen in de Wko is drieledig. Allereerst wordt beoogd de veiligheid van kinderen binnen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk verder te waarborgen. ...

Lees meer

17.12
2012

Continue screening

Vanaf het voorjaar van 2013 komen alle mensen die in een kinderdagverblijf, bso in een peuterspeelzaal of als gastouder werken in een centraal register te staan. In 2016 komen hier ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers in te staan. Zodra iemand met Justitie in aanraking komt, wordt door ...

Lees meer

15.12
2012

Hogere inkomens moeten toch kinderopvangtoeslag aanvragen

Hoewel ouders met een (gezamenlijk) inkomen boven de 118.189 euro in 2013 geen recht meer hebben op kinderopvangtoeslag voor hun eerste kind, adviseert het ministerie ouders om voor de zekerheid toch een aanvraag voor kinderopvangtoeslag in te dienen. Kinderopvangtoeslag ...

Lees meer

13.12
2012

Bezuinigingen 2013 niet van de baan

Krimp in kinderopvangbranche, bezuinigingen niet nodig De cijfers van het ministerie over het derde kwartaal 2012 laten zien dat het aantal kinderen in de kinderopvang met 4 procent is gedaald ten opzichte van 2011. Het aantal uren dat ouders afnemen is met 6 procent gedaald ...

Lees meer

12.12
2012

Ook KOT voor opvang in peuterspeelzaal

Vanaf december 2012 is voor het recht op kinderopvangtoeslag voor ouders alleen relevant de koppeling aan het aantal gewerkte uren van de partner die de minste aantal uren werkt. Het oude criterium dat opvang voor een beperkt aantal uren per week de combinatie van werken en zorgen niet ondersteunt, ...

Lees meer

06.12
2012

Geen discussie meer over zelfstandigheid gastouder

Recent heeft de rechtbank Arnhem een uitspraak gedaan over gastouders die als zelfstandige werken. In deze zaak zijn de inkomsten van de gastouder aangemerkt als winst uit onderneming, waardoor de gastouder aanspraak kon maken op onder andere  ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling. De ...

Lees meer

16.11
2012

Werkloze ouders mogen kinderopvangtoeslag op maken

Bij veel werkloze ouders heerst de gedachte dat ze drie maanden na hun werkloosheid geen recht meer hebben op kinderopvang. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Als ouders na drie maanden nog niet het aantal opvanguren hebben afgenomen waar zij recht op hadden, dan mogen ouders die ook ...

Lees meer

10.10
2012

Overzicht bevindingen inspectie voorziening voor gastouderopvang

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de 'Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen', het 'Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen', 'het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie' en de 'Regeling kwaliteit kinderopvang ...

Lees meer

10.10
2012

Nieuw modelrapport Gastouderbureau

De nieuwste versie van het modelrapport inspectie GGD voor Gastouderbureaus kunt u hier downloaden

Lees meer

27.09
2012

Informatiesheet Gastouderopvang okt 2012

De regels voor inschrijving van gastouderopvang in het Landelijk register (LRKP) veranderen. In deze informatiesheet leest u welke dit zijn en wat dit voor vraagouders, gastouders en ...

Lees meer

24.09
2012

Grootouders nemen kinderopvang over

Door de verhoging van de eigen bijdrage voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zal vaker een beroep worden gedaan op opa’s en oma’s. Dat is de verwachting van overkoepelende organisaties en wetenschappers. ''Grootouders, familie en vrienden zullen vaker worden ingeschakeld’’, ...

Lees meer

24.09
2012

Utrecht haalt inspecties kinderopvang niet

De Unit Inspectie Kinderopvang van de GG&GD in Utrecht haalt dit jaar lang niet alle verplichte inspecties van kinderopvanglocaties in de stad. Oorzaak is een personeelsgebrek bij de toezichthouders. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt maandag aan de raad laten weten. ...

Lees meer

20.09
2012

Vraaguitval het hoogst in de gastouderopvang

De terugloop van het aantal kinderen in de kinderopvang speelt zich voor een groot deel af in de gastouderopvang. Hier is de grootste daling te zien ten opzichte van het eerste half jaar in 2011: 6 procent tegenover 4 procent in kinderdagverblijven en 1 procent in de bso. Een logisch gevolg ...

Lees meer

18.09
2012

Kinderopvang.org voegt gastouders toe

De vergelijkingswebsite Kinderopvang.org geeft ouders nu ook de mogelijkheid om gastouders met elkaar te vergelijken om zo tot een goede keuze te komen. De Vereniging GastOuderBranche (VGOB) heeft geholpen bij de uitbreiding van de vergelijkingssite. ...

Lees meer

29.08
2012

Doorrekening verkiezingsprogrammas

Er is een ruime meerderheid van de Tweede Kamer om de komende jaren meer geld aan kinderopvang te besteden. Een hogere toeslag lijkt goed nieuws voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang en de klanten die de branche bedient. Dat wordt echter genuanceerd als we de financiering van de extra ...

Lees meer

28.07
2012

Failliete gastouderbureaus laten gastouders opdraaien voor verdwenen kinderopvangtoeslag

Vorige week werd bekend dat twee grote landelijke gastouderbureaus failliet zijn verklaard door de Rechtbank in Amsterdam. Op donderdag 19 juli verscheen op de websites van beide bureaus een bericht dat surseance van betaling was aangevraagd bij de Rechtbank in Amsterdam. Een week lang was er voor ...

Lees meer

16.07
2012

Persbericht 16 juli 2012

Continue screening van werkers in de kinderopvang, een goede stap maar het moet nog beter! In het voorjaar van 2013 wordt op basis van bestaande gegevens van gemeenten, UWV en de Kamer van Koophandel een bestand opgebouwd van mensen die in een kinderdagverblijf, als gastouder ...

Lees meer

13.06
2012

Persbericht Bestuur VGOB

  VGOB vindt uitspraak Kamp zorgwekkend   De bezuinigingen op de kinderopvang hebben er nog niet toe geleid dat veel ouders stoppen met werken. Dat schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. Uit cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt ...

Lees meer

19.04
2012

GO! Gastouderevent Harderberg

Meer info volgt.

Lees meer

03.04
2012

Motie Gemeentelijke Leges Gastouders aangenomen

De Tweede Kamer heeft een motie van Kamerleden Van Gent (GroenLinks) en Van Hijum (CDA) aangenomen over de hoge leges die sommige gemeenten gastouders in rekening brengen voor hun inschrijving in het register kinderopvang. De motie roept Minister Kamp op om te onderzoeken welke gevolgen dit heeft ...

Lees meer

22.03
2012

Reactie VNG Gemeentelijke Leges Gastouders

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben gemeenten het volste recht om kosten (leges) in rekening te brengen bij gastouders voor het inschrijven in het register kinderopvang. Gastouders zien zich in verschillende gemeenten geconfronteerd met leges van honderden euro's. De VNG doet geen ...

Lees meer

06.03
2012

Inbreng VGOB Algemeen Overleg 8 maart 2012

De VGOB heeft de Tweede Kamercommissie Kinderopvang een brief gestuurd voor het Algemeen Overleg Kinderopvang dat gepland staat voor 8 maart 2012.

De brief is hier te lezen

Lees meer

05.03
2012

Kamp trekt 20 miljoen uit voor kwaliteit

Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer met de kwaliteitsagenda kinderopvang: op weg naar verbetering van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Deze agenda is zowel voor de overheid als voor de kinderopvangbranche en overige betrokkenen richtinggevend voor de gehele kabinetsperiode. ...

Lees meer

01.03
2012

Kamerbrief Toezicht en Handhaving

Aanbiedingsbrief van minister Kamp (SZW) bij het rapport “Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2010/2011” van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) waarin hij ingaat op zowel de resultaten van dit rapport als op de beleidsconclusies die hij hieraan verbindt. Eenzelfde ...

Lees meer

29.02
2012

Antwoorden Kamervragen gemeentelijke Leges

Minister Kamp beantwoordt Kamervragen van Kamerlid Van Gent (GroenLinks) over “winst voor gemeenten door leges voor registratie van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang”. De antwoorden zijn hier ...

Lees meer

21.02
2012

VGOB in RTL Nieuws

In de uitzending van het RTL nieuws van 21 februari aandacht voor de hoge gemeentelijke leges voor gastouderopvang, dit op basis van een (gezamelijk) onderzoek van de VGOB en RTL Nieuws. De VGOB is van mening dat het geld dat het Rijk beschikbaar stelt aan de gemeenten voor toezicht en ...

Lees meer

14.02
2012

Effect op de arbeidsparticipatie van de kinderopvangtoeslag

Minister Kamp (SZW) biedt de Tweede Kamer het CPB onderzoek ‘Ex post analyse effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie’ aan. Dit naar aanleiding van het verzoek van mevrouw Van Gent (GL) om informatie over het effect op de arbeidsparticipatie van de kinderopvangtoeslag. ...

Lees meer

08.02
2012

Reactie VGOB uitzending Tros Radar

Het persbericht als reactie op de uitzending van Tros Radar van maandag 6 februari is hier ...

Lees meer

06.02
2012

Kamervragen van Gent Leges Gemeente

Ineke van Gent heeft kamervragen gesteld naar aanleiding van berichten uit het veld dat gemeentes torenhoge leges vragen voor de registratie en/of wijziging van een gastouder in het LRK. De kamervragen zijn ...

Lees meer

27.01
2012

Brief Belastingdienst Toeslagen, wijzigingen 2012

  De Belastingdienst verstuurt op 10 februari naar alle 450.000 ouders met kinderopvangtoeslag een brief waarin de wijzigingen voor 2012 op een rij staan. In de brief is vooral aandacht voor de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan ...

Lees meer

20.01
2012

BLOG: Handhaving door Gemeenten

Voorzitter Hanneke van der Lei blogt op Kinderopvangtotaal, deze keer over het handhaven door gemeenten

De blog is hier te lezen

Lees meer

17.01
2012

Nieuwe formulieren registratie voorzieningen in de kinderopvang

Er zijn nieuwe aanvraag- en wijzigingsformulieren voor de registratie van gastouderopvang, gastouderbureaus, peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven / buitenschoolse opvang (KDV/BSO. De formulieren zijn ...

Lees meer

10.01
2012

Model risicoprofiel gastouderopvang

Doel van het model risicoprofiel is om per locatie de kans in te kunnen schatten of een houder verantwoorde kinderopvang biedt en blijft bieden. Het model risicoprofiel voor gastouderopvang is hier te ...

Lees meer

20.12
2011

BLOG: Leges: winst voor gemeente?

Voorzitter Hanneke van der Lei blogt op Kinderopvangtotaal.nl, deze keer over de leges die gemeente in rekening brengen.

De blog is hier te lezen

Lees meer

20.12
2011

Factsheet nieuwe regels voor toezicht en handhaving kinderopvang 2012

Voor het verbeterde toezicht en de handhaving in de kinderpvang is een aantal regels veranderd, die gevolgen hebben voor u als ondernemer van een kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal. In deze ...

Lees meer

19.12
2011

Beantwoording Kamervragen bureaucratie bij in- en uitschrijven gastouders Landelijk Register Kinderopvang

Antwoorden van minister Kamp (SZW) op vragen van het Kamerlid Berckmoes-Duindam (VVD) over onnodige bureaucratie bij het in- en uitschrijven van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang. De antwoorden zijn ...

Lees meer

19.12
2011

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Deze beleidsregels zijn geschreven voor houders van kindercentra, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders om hen duidelijkheid te bieden op welke wijze in de praktijk aan een aantal kwaliteitsnormen van de wet dient te worden voldaan. Deze beleidsregels zijn tevens bedoeld als houvast voor ...

Lees meer

19.12
2011

Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen

De beleidsregels vormen het instrument waarmee de GGD-inspecteurs de kwaliteit van de kinderopvang en van het peuterspeelzaalwerk onderzoekt. Zij zijn bedoeld om de eenheid in het handelen van GGD-inspecteurs te bevorderen. Het maakt tevens het handelen van de GGD-inspecteurs transparant voor de kindercentra, ...

Lees meer

13.12
2011

Kamerbrief over recht op kinderopvangtoeslag in relatie tot ontvangen WW

Brief van minister Kamp (SZW) aan de Tweede Kamer over recht op kinderopvangtoeslag in relatie tot ontvangen WW. De brief is ...

Lees meer

13.12
2011

Informatiesheet maatregelen Kinderopvang

De informatiesheet Maatregelen Kinderopvang voor 2012 is hier ...

Lees meer

12.12
2011

Kamerbrief kinderopvangtoeslag zelfstandigen

Brief van minister Kamp (SZW) aan de Tweede Kamer over de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). Ook de communicatie hierover komt aan de orde. De brief is ...

Lees meer

11.11
2011

BLOG: Discriminatie Gastouders?

Voorzitter Hanneke van der Lei blogt op Kinderopvangtotaal: deze keer over het wegvallen van het recht op kinderopvangtoeslag voor gastouders. De blog is ...

Lees meer

04.11
2011

Beantwoording Kamervragen rem op arbeidsparticipatie door bezuinigingen kinderopvang

De antwoorden van minister Kamp (SZW) op vragen van de Kamerleden Koşer Kaya (D66), Van Gent (GL) en Hamer (PvdA) over de rem op arbeidsparticipatie door bezuinigingen op kinderopvang zijn ...

Lees meer

04.11
2011

Antwoorden Kamervragen Kindopvangtoeslag Docenten en zelfstandig ondernemers

De antwoorden van minister Kamp (SZW) op de Kamervragen van het lid Van Gent over kinderopvangtoeslag voor docenten in het voortgezet onderwijs en zelfstandig ondernemers zijn ...

Lees meer

03.11
2011

BLOG: Kwetsbaarheid LRK

Voorzitter Hanneke van der Lei blogt op Kinderopvangtotaal.nl, deze keer over de kwetsbaarheid van het LRK De blog is hier ...

Lees meer

30.09
2011

Staatsblad: publicatie Kinderopvangtoeslag 2012

Het besluit tot wijziging kinderopvangtoeslag 2012 is gepubliceerd in het Staatsblad. De wijziging omvat: 1. maximum aantal uren opvang per kind dat voor toeslag in aanmerking komt (koppeling aantal gewerkte uren minst werkende ouder en uren kinderopvang) 2. aanpassing van ...

Lees meer

29.09
2011

Digitale Risico inventarisatie Gastouderopvang

...

Lees meer

26.09
2011

Verzamelwet Kinderopvang 2012

Minster Kamp komt met maatregelen om fraude Kinderopvang te voorkomen. Aanvragen voor kinderopvangtoeslag kunnen in de toekomst heel beperkt met terugwerkende kracht worden gedaan. Ouders kunnen straks alleen nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en één ...

Lees meer

25.09
2011

BLOG: Gastouder en Partner

Voorzitter Hanneke van der Lei blogt op Kinderopvangtotaal: deze keer over gastouder en partner De blog is hier ...

Lees meer

08.09
2011

BLOG: Overstappen naar een ander Gastouderbureau

Voorzitter Hanneke van der Lei blogt op Kinderopvangtotaal: deze keer over het overstappen naar een ander gastouderbureau. De blog is ...

Lees meer

24.08
2011

Antwoorden Kamervragen Kinderopvang wordt onbetaalbaar

De antwoorden van minister Kamp (SZW) op vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat de kinderopvang onbetaalbaar wordt door de kabinetsbezuinigingen zijn ...

Lees meer

22.07
2011

Ontwerpbesluit tot wijziging van Kinderopvangtoeslag en de tabel 2012

Voorgenomen besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het vastleggen van de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, het niet indexeren van ...

Lees meer

21.07
2011

Nieuwe VOG aanvraagformulieren

Op 1 mei 2011 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuw aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingevoerd. Na 1 augustus zullen de gemeenten het oude formulier niet meer accepteren.   De nieuwe formulieren zijn ...

Lees meer

11.07
2011

Voortgang reactie op rapport van Commissie Gunning

Voortgang reactie op het rapport van de Commissie Gunning naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak vind u hier De ...

Lees meer

08.07
2011

Antwoorden Vragen n.a.v. voorhang ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag

Antwoorden in het kader van de voorhangprocedure voor het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang vind u ...

Lees meer

28.06
2011

Antwoorden schriftelijke vragen besluit Kinderopvangtoeslag

Antwoorden in het kader van de voorhangprocedure voor het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang vind u ...

Lees meer

28.06
2011

Brief Kamp AO 23 juni 2011

Kamerbrief van minister Kamp (SZW) over: demografische ontwikkeling met betrekking tot het aantal kinderen in de kinderopvang. nadere onderbouwing bij het afschaffen van de ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud kinderen en de kindertoeslag ...

Lees meer

21.06
2011

Persbericht Bestuur VGOB

Het persbericht over de nieuwe samenstelling van het bestuur van de VGOB kunt u hier ...

Lees meer

21.06
2011

Reactie VGOB Bezuinigingen Kinderopvang

In reactie op de aangekondigde bezuinigingen heeft de VGOB een brief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamercommissie Kinderopvang. Deze brief is ...

Lees meer

20.06
2011

Onvoldoende steun voor inperking Kinderopvangtoeslag

Uit de volkskrant: CDA op voor hand niet voor de aangekondigde maatregelen van minister Kamp Het volledige artikel is hier ...

Lees meer

17.06
2011

Antwoorden Kamervragen Kinderopvantoeslag

...

Lees meer

06.06
2011

Bezuinigingsvoorstellen Kinderopvang

Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen met betrekking tot de bezuinigingsvoorstellen voor kinderopvang bekend gemaakt. De volledige brief vind u ...

Lees meer

30.05
2011

Eindrapport regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang

In 2009-2010 is de kwaliteit van het systeem van regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang tegen het licht gehouden. De opdracht is uitgevoerd door B&A Consulting, met ondersteuning van KplusV Het volledige rapport is ...

Lees meer

20.05
2011

Wat is de overheid van plan met de kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt vanaf 2012 gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Het aanvragen van kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht wordt beperkt. Er wordt ook scherper gecontroleerd op fraude en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag. ...

Lees meer

18.05
2011

Brief VGOB aan Minister Kamp

De reactie op de brief van Minister Kamp, waarin er maatregelen worden aangekondigd om fraude en oneigenlijk gebruik van de Kinderopvangtoeslag tegen te gaan, van de VGOB is voor het Algemeen Overleg Kinderopvang verzonden naar de Minister en de leden van Commissie Kinderopvang, de brief is ...

Lees meer

18.05
2011

Antwoorden Kamervragen Ouderrecht

De antwoorden op de Kamervragen gesteld naar aanleiding van de rondetafelgesprekken eind maart 2011 vindt u hier

Lees meer

15.05
2011

Brief Kamp: maatregelen Kinderopvangtoeslag

...

Lees meer

20.04
2011

Forse daling aantal ouders met toeslag voor gastouderopvang

In 2010 werden ruim 60.000 kinderen minder opgevangen door gastouders dan in 2009 (35.000 ouders minder vroegen toeslag aan). Echter het totaal aantal toeslagaanvragers voor de hele sector steeg wel, waarmee het totaal aantal ouders die toeslag aanvroegen nagenoeg gelijk is gebleven ten op zichte ...

Lees meer

07.04
2011

Antwoorden Kamervragen tarieven gastouderopvang

Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de vragen van het lid Van Hijum (CDA) over de transparantie van de tarieven in de gastouderopvang, vindt u ...

Lees meer

29.03
2011

Praktische Handleiding Gastouderopvang

...

Lees meer

18.03
2011

Diplomalijst Gastouders wordt uitgebreid!

De VGOB is verheugd met de uitbreiding van de diplomalijst voor gastouders. Deze uitbreiding is onderdeel van de voortgangsrapportage implementatie wetswijzging gastouderopvang: de volledige lijst is als bijlage in dit rapport opgenomen. klik hier ...

Lees meer

14.03
2011

Antwoorden vragen LRK gegevens

Antwoorden van Minister Kamp op de Kamervragen over het Landelijk Register Kinderopvang klik hier voor ...

Lees meer

08.03
2011

VGOB reageert op artikel Telegraaf

VGOB verbaast over 2e register kinderopvang

lees hier het volledige persbericht

Lees meer

23.02
2011

VGOB BLOGT nu ook op Kinderopvangtotaal

Vanaf vandaag blogt VGOB op Kinderopvangtotaal. Voorzitter Carlien Langelaan beantwoordt om de twee weken een prangende vraag over de gastouderopvang. De VGOB werkt daarnaast ook mee aan de nieuwe rubriek voor gastouders in tijdschrift Kinderopvang "De Gastouderservice". ...

Lees meer

14.02
2011

Op zoek naar erkenning

BLOG VGOB op  Kinderopvang Visie Op zoek naar erkenning Als ...

Lees meer

13.02
2011

Opnieuw Kamervragen over toeslagen

Pieter Omtzigt en Eddy Hyum hebben opnieuw Kamervragen gesteld omtrent de kinderopvangtoeslag   klik HIER ...

Lees meer

03.02
2011

Beantwoording LRK vragen Kamp niet voldoende

De VGOB is uitermate teleurgesteld in de magere antwoorden ...

Lees meer

25.01
2011

Liever oppas dan gastouder

Bijdrage VGOB artikel in Reformatorisch Dagblad, het artikel vind u hier

Lees meer

19.01
2011

Brief Leden VGOB aan de politiek

Brief geschreven door VGOB leden aan de Tweede Kamer Commissie Kinderopvang

De brief

Lees meer

13.01
2011

Reactie VGOB op Kinderopvangtotaal

VGOB reageert op Kinderopvangtotaal: klik hier voor het artikel

Lees meer

11.01
2011

VGOB uit bezwaren tegen openbaarheid van gegevens in LRK

Nu ruim 50.000 gastouders in het landeljik register kinderopvang opgenomen zijn, worden de gevolgen van het niet afschermen van adresgegevens zichtbaar. Gastouders worden overstelpt met mailings, post en telefoon van bedrijven die hun waren willen slijten. Maar ook niet faire concurrentie steekt de ...

Lees meer

03.01
2011

Vizier op de toekomst

BLOG VGOB op  Kinderopvang Visie Vizier op de toekomst Petje af voor al die tienduizenden gastouders en honderden gastouderbureaus die zich met bloed, zweet en tranen door de nieuwe regelgeving hebben heen geworsteld. Regelgeving ...

Lees meer

21.12
2010

Vereniging van Gastouderbureaus heet vanaf vandaag Vereniging GastOuderBranche

Vanaf vandaag hebben gastouders een eigen branchevereniging. Het lidmaatschap van de VGOB staat vanaf vandaag ook open voor gastouders. Daarom heeft de Vereniging van Gastouderbureaus haar naam statutair laten wijzigen in Vereniging GastOuderBranche. De in 2007 opgerichte vereniging stond voorheen ...

Lees meer

26.11
2010

4 november heeft Dr. Marleen Groeneveld, Universiteit Leiden haar proefschrift Quality in home-based childcare: Impact and improvement verdedigd

De gastouderopvang komt uit deze studie gunstiger naar voren dan de opvang in kinderdagverblijven: Kinderen in de gastouderopvang laten gemiddeld een hogere mate van welbevinden zien, de sensitiviteit van de gastouders is hoger beoordeeld en de geluidsniveaus in de gastouderopvang zijn lager dan in ...

Lees meer

24.11
2010

Beantwoording vragen gesteld door K.Straus

lees hier de beantwoording van de vragen

Lees meer

24.11
2010

Brief van minister Kamp over de voortgang van de implementatie gastouderopvang.

Brief van minister Kamp over de voortgang van de implementatie gastouderopvang.

Lees meer

Laatste nieuws

06.05
2020

FAQ openstellen gastouderopvang

Hier vindt u de FAQ met betrekking tot de openstelling van de gastouderopvang per 11 mei.

Lees meer

17.04
2020

Notitie voor gastouderbureaus en gastouders

Hier vindt u de notitie voor gastouderbureaus en gastouders over compensatie ouderbijdrage.

Lees meer

17.04
2020

Kamerbrief vergoeding eigen bijdrage

De Rijksoverheid heeft vandaag een kamerbrief gestuurd over de vergoeding van de eigen bijdrage van ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter